NYK换单押支票通知

尊敬的客户:

   接NYK船公司通知,自2018年3月1日起靠港的船,换单时需要提供一张押箱支票以及一份支票复印件。

   换单时如果提供资料不全,不予换单,敬请谅解!


                                                                                                                             
                                                                   上海ag8亚游集团国际船舶代理有限公司
                                                                    2018-2-28